Ten behoeve van veiligheid en paardrijdplezier voor ons allen kent onze manege een aantal huisregels. Wij rekenen op uw medewerking.

Voor iedereen geldt

• Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in de les bemoeien.
• Niet rennen en schreeuwen op stal, ook rond de rijbaan dient het rustig te zijn.
• Er mag in de stallen en langs de rijbaan niet gerookt worden.
• Aanwijzingen van bestuur en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.
• De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moet altijd direct na gebruik te worden opgeruimd.
• Het betreden in en om de manege geschied op eigen risico.

• Eigen meegebrachte etenswaren mogen niet genuttigd worden op de manege

Voor iedere ruiter geldt

• De rijbaan dient één uur voor en na de lessen vrij te zijn.
• Werkzaamheden in en of om de manege hebben altijd voorrang op het vrijrijden
• Op woensdagen voorafgaand aan een zaterdag wanneer er springwedstrijden zijn, zal er een oefenparcours worden gehouden.
• Data op. www.menterwolderuiters.nl
• Er mag niet gelongeerd worden wanneer er meerdere paarden c.q. pony’s in de rijbaan aanwezig zijn.
• In en om de manege dient het schoon en netjes achter te worden gelaten (opruimen mest en poetsmiddelen etc.).
• Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen
• Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.
• Klanten of vrijwillligers mogen alleen paarden en pony’s poetsen , van en naar stal begeleiden en op- en afzadelen als dit onder toezicht van stalpersoneel gebeurt.
• Klanten of vrijwilligers mogen paarden en pony’s zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor bij de manege een korte theoretische en praktische instructie hebben gevolgd.
• Vrij rijden alleen toegestaan in aanwezigheid van volwassene.

Voor beginnende ruiters c.q. nieuwe klanten geldt bovendien

• De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt de ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
• Absolute beginners volgen minimaal twee speciale beginnerlessen.

Voor eigenaren van een paard of pony geldt bovendien

• Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels.
• Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.