Datum/Tijd
Date(s) - 11/03/2020
20:00 - 22:00

Locatie
Manege de Menterwolderuiters

Categorieën Geen Categorieën


Geachte leden,

Bij deze nodigen wij u uit voor de jaarvergadering. Deze zal plaats vinden op woensdag 11 maart om 20.00 uur in de kantine van de manege.

Minderjarige leden mogen worden vertegenwoordigt door hun ouders/verzorgers.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen vorige jaarvergadering, d.d. 20 maart 2019*
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financieel verslag 2019*

PAUZE

 1. Verslag kascommissie: Brenda Zwiers & Meint Noordhoek
 2. Benoeming nieuw lid kascommissie.
 3. Commissies
 4. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar:

– Anje Meijerhof

– Carola van Graft

– Marlou Boven

Kandidaten kunnen zich bij het bestuur aanmelden tot 48 uur voor aanvang van de vergadering.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

*stukken worden ter inzage aangeboden tijdens de vergadering

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Anje Meijerhof    – voorzitter

Dora Bos              – penningmeester

Marlou Boven      – secretaris

Carola van Graft

Marieke Mulder

Myrthe Helder