Welkom bij de Menterwolderuiters!
Voor de duidelijkheid hebben wij een paar punten om rekening mee te houden opgesteld. Gelieve dit goed te lezen.
Betalen:
Wij innen het lesgeld per automatische incasso aan het begin van elke lesmaand. Bij achterstallige betaling kan de deelname aan de lessen worden geweigerd. Voor het jaarlijkse lidmaatschapsgeld ontvang je jaarlijks een factuur per email. Deze dien je zelf handmatig naar ons over te maken. In de factuur zit ook een iDeal link die u kunt gebruiken.
Aansprakelijkheid:
Tijdens het paardrijden dient te allen tijde een veiligheidscap te worden gedragen. Rijlaarzen en/of chaps zijn verplicht. Voor de voltige kan worden volstaan met gymschoentjes. Het gebruik van de rijbanen en stallen is geheel voor eigen risico. LR&PC de Menterwolderuiters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel, schade en/of verlies van welke aard ook. Voor het welzijn van onze paarden is het maximum ruitergewicht vastgesteld op 85 kg.
Huisregels:
De leden dienen zich te houden aan de huisregels, deze kunt u vinden op onze website en in de kantine van de manege. Overtreding van de huisregels kan (tijdelijke) uitzetting of beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben.
Mesten:
Wij draaien als vereniging voor het grootste gedeelte op vrijwilligers. Om de kosten zo laag mogelijk te houden worden op maandag- en donderdagavond de stallen uitgemest en hierbij vragen wij de hulp van onze leden. Om het mesten soepel te laten verlopen wordt er een mestrooster opgesteld. Hierop worden alle (rijdende) leden ingedeeld. Het komt neer op 5 a 6 keer mesten per jaar. Wij stellen ieders hulp ontzettend op prijs. Mocht je een keer niet kunnen helpen met mesten, kun je altijd met een ander lid proberen te ruilen. Indien je niet aanwezig bent tijdens de mestbeurt zonder afmelding zullen wij een rekening sturen van € 30,-. Het is ook mogelijk om je mestbeurt af te kopen voor € 15,- per keer.
Beëindigen lidmaatschap / lessen:
Opzeggen lidmaatschap: het lidmaatschap loopt vanaf de datum van inschrijving en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggen kan elk moment maar restitutie van lidmaatschapsgeld is niet mogelijk. Opzeggen kan via administratie@menterwolderuiters.nl of via het opzegformulier op de website. Opzeggen lessen: Opzeggen kan via administratie@menterwolderuiters.nl of via het opzegformulier op de website. Opzegtermijn is 1 maand.
Om lessen te volgen bij onze vereniging is een lidmaatschap verplicht.

Voor automatische incasso
* Prijswijzigingen voorbehouden * Om lessen te volgen bij onze vereniging is een lidmaatschap verplicht.
* Ik heb alles gelezen en ga akkoord met de voorwaarden van de Menterwolderuiters. * LET OP: om lessen te volgen bij onze vereniging moet je lid zijn. Kruis dus ook dit vakje aan hierboven.