Ten behoeve van veiligheid en paardrijdplezier voor ons allen kent onze manege een aantal huisregels. Wij rekenen op uw medewerking.

Huis- en stalregels Menterwolderuiters

 • Niet rennen en schreeuwen in de stallen. Ook rond de rijbaan dient het rustig te zijn.
 • Er mag in de stallen en langs de rijbaan niet gerookt worden.
 • De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap dient altijd direct na gebruik te worden opgeruimd.
 • Na het uitmesten graag buiten ook aanvegen.
 • Het betreden van de manege en haar terrein is op eigen risico.
 • Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in de les bemoeien.
 • Hindernismateriaal dient na afloop van les of vrij rijden zo snel mogelijk opgeruimd te worden. Dit geldt ook voor mest en andere materialen die zijn gebruikt.
 • De rijbaan dient 15 minuten voor de les of andere activiteit vrij te zijn.
 • Tijdens het rijden dienen de standaard rijbaanregels in acht genomen te worden.
 • Het is niet toegestaan paarden zonder toezicht in de binnenbak te laten.
 • Ook longeren dient, indien mogelijk, in de buitenbak te gebeuren. Bij slechte weersomstandigheden of een onbruikbare buitenbak is het toegestaan om binnen te longeren.
 • Na het longeren/losgooien graag eventuele gaten of rolplekken weer vlak maken.

Problemen met je pony, zadel of hoofdstel of andere zaken die tijdens je les van toepassing zijn?

Raadpleeg eerst de instructie of wanneer aanwezig een van de leden van het bestuur!

Rijbaanregels Menterwolderuiters

 •  Tijdens het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en EN-1384-teken te dragen.
 • Tijdens het rijden dienen de schoenen c.q. laarzen ruim in de stijgbeugel te zitten.
 • Tijdens het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
 • Tijdens het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd en hiervoor moet toestemming zijn gevraagd.
 • Op- en afstijgen op de AC-lijn.
 • De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden).
 • Degene die een snellere gang rijdt en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
 • Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de baan rijden.
 • Na het rijden dienen de hindernissen en andere gebruikte materialen opgeruimd te worden.
 •  Werkzaamheden in en of om de manege hebben altijd voorrang op het vrijrijden.
 • De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt de ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
 • Absolute beginners volgen minimaal twee speciale beginnerlessen.

Voor eigenaren van een paard of pony geldt bovendien

 • Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels.
 • Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.