Datum/Tijd
Date(s) - 27/03/2024
20:00 - 22:00

Locatie
Manege de Menterwolderuiters

Categorieën Geen Categorieën


Beste leden,

Bij deze nodigen wij je uit voor de jaarvergadering.

Deze zal plaatsvinden op woensdag 27 maart 2023 om 20.00 in de kantine van de manege.
Minderjarige leden mogen worden vertegenwoordigd door hun ouders/ verzorgers.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen vorige jaarvergadering, d.d. 22-3-2023
 4. Jaarverslag 2023
 5. Financieel verslag 2023

PAUZE

 1. Verslag kascommissie: Brenda Zwiers en Leonie Ellèrie
 2. Benoeming nieuw lid kascommissie
 3. Commissies
 4. Bestuursverkiezing

Kandidaten kunnen zich bij het bestuur aanmelden tot 48 uur voor aanvang van de vergadering.

Aftredend: Marieke Mulder

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

* stukken worden ter inzage aangeboden tijdens de vergadering

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Christina Meijerhof          – voorzitter

Dora Bos                         – penningmeester

Monique van der Laan         – secretaris

Marieke Mulder

Romy Dallinga