Datum/Tijd
Date(s) - 22/03/2023
20:00 - 22:00

Locatie
Manege de Menterwolderuiters

Categorieën Geen Categorieën


Geachte leden,

Bij deze nodigen wij u uit voor de jaarvergadering. Deze zal plaats vinden op woensdag 22 maart 2023 om 20.00 uur in de kantine van de manege.

Minderjarige leden mogen worden vertegenwoordigd door hun ouders/verzorgers.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen vorige jaarvergadering, d.d. 22 juni 2022*
 4. Jaarverslag 2022
 5. Financieel verslag 2022*

PAUZE

 1. Verslag kascommissie: Romy Dallinga & Brenda Zwiers
 2. Benoeming nieuw lid kascommissie.
 3. Commissies
 4. Bestuursverkiezing

Kandidaten kunnen zich bij het bestuur aanmelden tot 48 uur voor aanvang van de vergadering.

Aftredend: Anje Meijerhof en Marlou Boven

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

*stukken worden ter inzage aangeboden tijdens de vergadering

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Anje Meijerhof    – voorzitter

Dora Bos              – penningmeester

Marlou Boven      – secretaris

Christina Meijerhof

Marieke Mulder

Monique van de Laan

Sandra Boelens